Den sexpositive antikken

Nov 17, 2019

13:00

Nedjma

45 min

Dette foredraget har som hensikt å redegjøre for hvordan den romerske antikken forholdt seg til sex. I vårt moderne samfunn har sex blitt brukt som et sosialpolitisk virkemiddel hvor mennesker blir sortert etter seksuelle preferanser. I dag kaller vi dette for legning. En slik klassifisering har vist seg å by på store utfordringer. For det første har en slik systematisering bidratt til å skape kolliderende holdninger mellom ulike former for sex. For det andre tar samfunnet det som en selvfølge at seksuell legning er direkte knyttet opp mot personlig identitet og menneskeverd. For romerne var sex sett på som en gave fra gudene som skulle nytes. Seksuelle restriksjoner som var bygget på synd og skam eksisterte ikke.

Det antikke samfunnet hadde ikke ord som beskrev legning og biologisk kjønn var ikke avgjørende for god sex. I stedet hadde man aktive og passive roller som var assosiert med ulike samfunnsgrupper. Romere betraktet sex som en naturlig del av livet. Erotisk kunst og litteratur florerte. Her kunne man lære som hva som var god sex og hvordan optimal nytelse kunne oppnås. Seksuell kunst i privathjem ble definert som god smak og moteriktighet. Også lavere ned på den sosial rangstigen hadde folk stort seksuelt spillerom. Her stod alle fritt til å inngå seksuell relasjoner med hvem de måtte ønske uten at dette medførte noen form for moralske utfordringer.

  • Astri Karine Lundgren

© NYTFESTIVALEN 2019