Kroppspositivisme

Nov 10, 2018

12:00

Wergelandssalen

30min

Kroppspositivisme handler om å ha en psykisk god helse direkte knyttet til eget selvbilde, og i dette foredraget går jeg igjennom hva kroppspositivisme er, hvorfor dette er så viktig, og hva noe av årsaken til at samfunnet i dag har blitt som det har blitt, kan være. Vi snakker opm seksualisering i reklame, sexisme, kroppsfokus og sosiale medier.
Dette er også en historie om personlig utvikling, og om hvordan jeg selv har gått fra å slite med selvmordstanker og spiseforstyrrelse, til i dag holde foredrag om kroppspositivisme, og kjempe for retten til å eie seg selv – en rett vi alle har, men benytter oss for lite av.

  • Carina Elisabeth Carlsen

    Kroppspositivisme.no

Copyright 2017 Xevent. All rights reserved