Betty Dodson og hennes Bodysex workshop

Nov 11, 2018

15:00

Kverneland

45min

På 1970-tallet begynte kunstneren Betty Dodson å arrangere egne workshoper i New York for kvinner hvor man snakket om kropp, seksualitet og masturbasjon. Dette var i en periode hvor fokuset på kvinners frigjøring stod sterkt i samfunnet, samtidig som kvinners seksuelle nytelse fortsatt var et tabu i mange miljøer. Betty Dodson laget en arena hvor kvinner kunne møtes og dele kunnskap og følelser knyttet til disse temaene. Betty Dodson tegnet også mange forskjellige vulvaer, og ønsket at kvinner skulle lære mer om den naturlige variasjon som finnes blant kvinner, og være stolte av dette. Hun har skrevet flere bøker om temaet blant annet; «Sex for one», «Orgasms for two» og en memoar som heter «My romantic love wars». Dette foredraget gir innsikt i hennes arbeid og hvorfor slike workshoper fortsatt er relevant for kvinner i dag.

  • Janne Hunsbeth

    sykepleier/ jordmor/ kursholder

Copyright 2017 Xevent. All rights reserved