Presten som ble sexolog

Sex i bibelen

av Nina Furseth

På Nytfestivalen 2021 er vi så heldig å ha fått med Einar Gelius (62). Han skal lede panelsamtalen «Ung, religiøs og sexpositiv» i arrangementet «Veien til et Sexpositivt samfunn II», og delta i samtalen «Frihet til å nyte» under åpningsarrangementet «Ja, vi elsker». Derfor har vi tatt en prat med “kjendispresten”. Gelius er i utgangspunktet prest og har jobbet som det de siste 30 årene. Han er en etablert foredragsholder, forfatter og tidligere radiovert, men har nå tatt steget videre i sin karriere. Denne våren ble han ferdig med sexologistudiet på Universitetet i Agder, som han tok for å styrke sine ferdigheter som prest og rådgiver.

Det å delta aktivt i den offentlige debatten har ikke bare vært enkelt for Gelius. Etter å ha skrevet boken «Sex i bibelen» der han satte fokus på positiv seksualitet i en religiøs kontekst, mottok han mye kritikk og ble blant annet omtalt som «pervoprest» i media. For å få mer faglig tyngde i sitt arbeid med å fremme positiv seksualitet og minske skyld og skam rundt menneskers seksualitet i religiøse miljøer, begynte han på studier i sexologi etter å ha blitt oppmuntret av Esben Esther Pirelli Benestad og Elsa Almås. Gelius forteller at studiet har bidratt med mye ny og interessant lærdom, og har gitt en aha-opplevelse når det kommer til hvor viktig det er med åpenhet rundt seksualitet og rollen den seksuelle helsen spiller i et godt liv.

Studiet har gitt han en større bevissthet rundt hvor lite seksualitet blir snakket om i samlivssutfordringer. Gelius føler at sexologiutdanningen har hjulpet han med å bli tydeligere. Han sier:

– Jeg får nå en helt annen faglig tyngde til å ta opp spørsmål rundt seksuell helse i parforhold, og jeg føler meg mer trygg på å ta det opp. Studiet har åpnet noen dører og gjort meg enda mer bevisst.

Deltakelsen på årets Nytfestival ser Gelius på som svært givende, og synes det er spennene og bli spurt. Han poengterer at det er utrolig flott at Nytfestivalen inkluderer en prest: 

– På den måten er det mulig å få på plass det perspektivet at religion og seksualitet er et viktig tema i seg selv. Jeg har erfaring med at religion er makt, og en av de viktigste måtene å kontrollere mennesker på er nettopp å kontrollere menneskers seksualitet. Både kristendommen og andre religioner har denne voldsomme makten over folks seksualitet, og på den måten kan man kontrollere dem på en helt annen måte. Og det er det som er skummelt.

Hvorfor vil du si at Nytfestivalen er en viktig festival?

– Den er jo først fremst viktig fordi den setter seksualitet på dagsorden, slik at vi får mer åpenhet om disse spørsmålene. Det er så viktig med åpenhet og at vi snakker om ting. Altså, det er det jeg opplever når jeg har hatt par i terapi, hvor mange mennesker det er som lever sammen og som aldri prater sammen. Det er en kjempeutfordring. Jeg har veldig trua på det med kommunikasjon og åpenhet.

Gelius legger til at han synes hele programmet for festivalen er bra, og understreker hvor viktig det er å få frem mangfold. Han ytrer også begeistring for festivalens fokus på nytelse:

– Jeg er veldig begeistret for det perspektivet om nytelse, og at vi må nyte mer. Det er jo det vi må i en veldig hektisk hverdag hvor vi strever med mange ting, både mentalt og fysisk. Jeg tenker at nytelse er utrolig viktig å ha fokus på.

Har du noen tanker om hva Nytfestivalen kan utvikle seg til å bli?

Det synes jeg er veldig vanskelig å svare på, men jeg synes at det å bidra til åpenhet og det å sette åpenhet på dagsorden det er kanskje det Nytfestivalen fortsatt skal gjøre.

Panelsamtalene «Frihet til og nyte» og «Ung, religiøs og sexpositiv» trekker frem viktige tema og problemstillinger som Gelius skal være med på å diskutere. Det viktige med disse samtalene forteller Gelius, er å belyse ungdommers utfordringer i dagens samfunn. Han fortsetter:

– Når det gjelder det med ungdom så ser vi at veldig mange sliter i dag både med psykisk helse og en høy grad av forventninger. Det er en utfordring at det er så mange unge mennesker som sliter med sitt eget selvbilde, med sin identitet og ikke minst alle de krav og forventninger som stilles til dem, også på det seksuelle området. Jeg tenker at det handler om å gi ungdom for det første en slags trygghet, men også en forståelse av at seksualiteten er noe av det vakreste som finnes. Jeg tror også at for mange ungdommer er det viktig å ha fokus på dette med grensesetting i forhold til hva man selv ønsker å gjøre, og hva man selv vil. Så det er jo et viktig tema nettopp fordi at ungdom er i en så sårbar situasjon.

Panelsamtalene er verdt å få med seg for å bli med på en bevisstgjøring og for å høre paneldeltakerne gi av sin egen erfaring. Gelius sier:

– Her kommer det mennesker med erfaring og opplevelser fra sitt eget liv og fra sin egen jobbsammenheng. Da tenker jeg at det jeg og de andre skal gjøre er ikke å være en sånn moralsk pekefinger, men faktisk fremme noe positivt også om seksualiteten for ungdom. De har nok av sånne moralske pekefingre ellers. Det handler om balansen mellom det å ha grenser og det å ha frihet. Den balansegangen er vanskelig, men da kan kanskje vi som har vært med og levd en stund og som har litt erfaring og opplevelser, være med å gi noen positive innspill.

Avslutningsvis blir Gelius spurt om én god grunn til å gå på festivalen. Han svarer:

– Gå for din egen del. Altså det å utforske og bli kjent med sin egen seksualitet og andres seksualitet. Tørre litt mer. Jeg tror det handler om å bryte noen barrierer i seg selv, for det er jo ikke noe å skamme seg over.

Vi gleder oss til panelsamtaler med Einar Gelius på Nytfestivalen 2021, 12.-14. november i Litteraturhuset i Oslo og online!

Event Search