Om Nyt

NYT – EN FEIRING AV SEKSUALITET, MANGFOLD OG NYTELSE

Hvorfor en festival om positiv seksualitet?

Vi vil ta sex og nytelse tilbake!
Tilbake fra pornoen, fra sensasjons- og lykkepressen, fra legemiddelindustrien, fra problem- og sykdomsfokuset, fra kjeller- og soveromsmørket, fra skamming og taushet.

Tilbake til kjærligheten, ut i lyset, inn i samtalen. Der vi kan speile hverandre, lære av hverandre, bli inspirert, utfordret, utvide vår kunnskap og vår horisont – og ikke minst vår nytelse!

Formålet med festivalen er å bidra til bedre seksuell helse og dermed økt livskvalitet gjennom å

  • sette positiv seksualitet på den offentlige dagsorden, skape oppmerksomhet og åpenhet omkring temaet, redusere fordommer og tabuer rundt å snakke om seksualitet
  • spre kunnskap om seksualitet og nytelse i hele sin bredde
  • Skape dialog og debatt om positiv seksualitet på tvers av kjønn, legning, etnisitet og religion
  • øke bevisstheten om hvordan vår seksualitet er et kulturelt produkt, og hvordan hver enkelt påvirker samfunnets syn på seksualitet

Nøkkelord for festivalen: SAMSKAPING, RESPEKT
Festivalen skapes av oss i fellesskap. Bidragsytere, som har noe de brenner for, vil formidle eller dele, og deltagerne, med sitt engasjement, entusiasme og mot.
Festivalen skapes med respekt for våre forskjeller og ulike synspunkter, vår usikkerhet, med mål om å skape forståelse og bygge broer.

Oppstarten

Kjersti Helgeland, Sustainable Passions, tok initiativ til festivalen i 2018 og kontaktet en rekke aktører som på en eller annen måte jobbet med positiv seksualitet. Responsen var utelukkende positiv, og etter et par åpne planleggingmøter ble det nedsatt et festiavlteam som har jobbet videre med å realisere festivalen. Mange fler har bidratt med tips, tanker og ideer.

Kontakt

Kontakt festivalsjef Kjersti Helgeland på kjersti(a)sustainablepassions.com eller på mobil 915 48 371.

Arrangør

© NYTFESTIVALEN 2019