Nå kan du spille inn arrangement til Nytfestivalen 2021!

Nå kan du komme med forslag til arrangement under Nytfestivalen på Litteraturhuset i Oslo 12.-14. november.

Skjema for innspill finner du her. Frist: søndag 14. mars.
Trenger dere lenger tid så bare ta kontakt.

Vi har i år plukket ut tre områder vi ønsker særlig fokus på med en positiv vinkling, dvs. vi setter ekstra pris på forslag innenfor disse temaene:

  • Seksuell nytelse for alle
  • Seksuell selvfølelse
  • Når sex blir vanskelig; f.eks. ved sykdom, smerter og nedsatt funksjonsevne

Vi vil organisere arrangementene på Litteraturhuset litt annerledes i år, med 1,5 t bolker knyttet til ett tema. Hver bolk vil inneholde flere foredrag/samtaler. Ditt/deres forslag her kan gjelde hele bolken, eller et kortere innlegg som kan settes sammen med andre i en bolk. Flest mulig arrangementer vil gjøres tilgjengelig digitalt.

Noen bolker vil rette seg mer spesifikt mot ansatte og studenter innen helse og omsorg, så vi åpner for smalere faglige temaer relevant for denne gruppen.

Hvis du vil vite mer om Nytfestivalen, fokusområdene, har spørsmål eller vil lufte ideer med oss kan du ta kontakt på e-post eller bli med på innspillsmøte fredag 5. mars kl. 13.00, påmelding til post@nytfestivalen.no.

Søk arrangement