Julie Povenius Wærenskjold

workshopansvarlig

Julie har ansvar for workshops på Nytfestivalen. Hun er 48 år, født og vokst opp i Oslo og har bodd 22 år i Alta. Utdannet innen samfunnsfag, drama, musikk og videreutdannet innen kultur og helse. Hun har fire barn, og jobbet som hundekjører, dagmamma og fjøsavløser da barna var små, før hun tok utdannelsen sin. De siste sju åra jobbet hun som miljøterapeut med barn og unge med autismespekterdiagnoser, og andre fysiske og kognitive utfordringer. Julie er opptatt av at helse favner alt vi er, og at vi kan ha en åpen nysgjerrighet for andres liv og væren.