Events – Side 2 – Nytfestivalen

Events

utsnitt av kropp
Kommende
Velkommen til foredragene Emosjonsfokusert seksualterapi: Hvordan jobbe med følelser og seksualitet i terapirommet? og Seksuell selvfølelse – hvem lytter du til?Seksualitet, identitet og selvfølelse henger tett sammen. Å jobbe med følelsene sine og bli trygg på seg selv står sentralt...
siluett av kvinne som husker
Kommende
Velkommen til foredragene Hva styrer lyst og ulyst? og Dirigent i eget juicy univers, som etterfølges av Q&A.Her møter du to dyktige foredragsholdere som gjennom ulike innganger gi deg tips til hvordan du kan finne din lyst og utvide din...
Blaue og Poppy
Kommende
Blaue & Poppy will give a lecture performance about their existential and activist Gesamtkunstwerk as a couple and family with three kids. They will re-enact and show significant moments of their artistic and sexual love-record (personal experiences as well as...