Events – Nytfestivalen

Events

Avsluttet
Tilbake fra pornoen, fra sensasjons- og lykkepressen, fra legemiddelindustrien, fra problem- og sykdomsfokuset, fra kjeller- og soveromsmørket, fra skamming og taushet.
to hender som strekker seg mot hverandre for å illustrere wheel of consent nyt-workshop
Kommende
369
Velkommen til en workshop om Wheel of consentmed Lorenzo Stiernquist for deg som vil utvikle og fordype relasjoner til både partnere og andre.