Seksualitet – en naturkraft

sjamantrumme med samisk sjal i naturen

Har vårt forhold til natur og spiritualitet noe å si for vår seksualitet? Mange tenker på seksualitet som en naturkraft, som selve livskilden. En kraft som kan gi glede og ekstase, utstråling og gnist, kreativitet og livsvilje – og ikke minst skape nytt liv. Hvordan kan dine tanker om sex, påvirke ditt sexliv? Sex ute i naturen er også en av de mest populære fantasiene blant nordmenn! Hvordan kan vi pleie og styrke vår seksualkraft med inspirasjon fra, eller inne i naturen? 

En sjaman, en sexolog og to artister samtaler fra ulike vinkler om temaet, og inviterer deg i tillegg med på joik, tromming og lydreise, inn i naturen, inn i din natur?

Mari Helander
Kulturformidler og Daglig leder i Samisk barnehage
Siv Gamnes
Spesialist i sexologisk rådgiving (nacs)
ordnær
169
student/honnør
119
Arrangementsdetaljer