Fagdag på Nytfestivalen

Fagdag

Velkommen til fagdag om positiv seksualitet og seksuell helse for ansatte, studenter og undervisere i helse- og omsorgssektoren, og andre interesserte. Du kan delta på Litteraturhuset i Oslo, eller online.

Det er fortsatt alt for mange ting det ikke snakkes om når det gjelder seksualitet og seksuell helse innen helse- og omsorgssektoren. Gamle tradisjoner, (u)vaner, skam, toveistabu og mangel på kunnskap gjør at mange pasienter/brukere/beboere/innsatte har dårligere livskvalitet og rehabilitering enn de kunne ha hatt – hvis seksualiteten bare hadde vært nevnt. Problemstillingene er forbausende like på tvers av sektorer. Folk har rett til et privatliv både i fengsel og på et sykehjem. Trenger du hjelp eller assistanse til kroppspleie eller intimitet må det være åpent for å snakke om seksualitet.

På denne fagdagen får du kunnskap om hvorfor seksuell helse og ikke minst seksuell nytelse er viktig i en helhetlig helseforståelse, om hvordan temaet kan og bør tas opp i ulike situasjoner, ulike verktøy som finnes, hvordan ivareta seksuell helse og man er avhengig av personlig assistent eller bor på institusjon i kortere eller lengre tid.

Med oss har vi fagfolk med praktisk erfaring og gode eksempler.

Vi takker Helsedirktoratet for støtte!

Arrangementsdetaljer
 • Startdato
  november 12, 2021 09:00
 • sluttdato
  november 12, 2021 16:30
 • Status
  Avsluttet

Åpningstale ved helseministeren (invitert).

Sexual health and sexual rights have long been considered key to overall health and wellbeing. However, policy and practice in the areas of SRHR (seksuell og reproduktiv helse og rettigheter) have often neglected any consideration of sexual pleasure. A holistic approach that considers sexual health, rights and pleasure simultaneously have shown to give better results than the traditional risk-based approach. The “triangle approach” is an innovative conceptual framework that shows you how! Vithika Yadav, Head of Love Matters India and Chair of Global Advisory Board on Sexual Health & Well-being (GAB) - online

I hvilken grad har vi integrert seksuell nytelse i vårt SRHR-arbeid? Hvor har vi forbedringspotensial - og hvordan setter vi i gang? ved festivalsjef, kurs- og foredragsholder Kjersti Helgeland

Må jeg snakke om alt? Jeg er redd for å støte, jeg er redd for å høre ting jeg ikke liker eller kan akseptere, jeg er redd for å få mine egne traumer trigget. Om personlige verdier, fordomsfri dialog og yrkesetikk. samtale med professor i etikk, Ole Martin Moen, OsloMet

 

OsloMet har i flere år forsket på vernepleierstudenter og temaet seksuell helse. Hensikten er å forbedre kompetansen slik at de kan støtte brukere/pasienter bedre på dette området. Vi har arbeidet med spørreskjemaet Students Attitudes towards Addressing Sexual Health – Extended Version (SA-SH-Ext), i et nordisk samarbeidsprosjekt. SA-SH-Ext er multiprofesjonelt og viser blant annet til hvor trygge studenter er på å kunne snakke med pasienter/ brukere om seksuell helse, og om de tenker at de kommer til å snakke om temaet seksuell helse i fremtidig arbeid. Her får dere høre resultater og erfaringer fra denne forskningen. ved universitetslektor Gerd Hilde Lunde og professor Kristina Areskog

Samtaler om seksualitet hos legen er det mange som etterlyser, både pasienter, pårørende, medisinstudenter og leger selv. Det er laget 22 opplæringsfilmer om hvordan leger og annet helsepersonell kan integrere seksuell helse i en konsultasjon. Vi får en introduksjon til prosjektet og se eksempel på en film. Filmene kan benyttes gratis både innenfor kurs og uavhengig av kurs fordi metarefleksjoner i etterkant av konsultasjonen tydeliggjør både teori og perspektiver. Medisinsk fakultet ved Universitet i Oslo er en av samarbeidspartnerne. Filmene er laget med støtte fra Helsedirektoratet og Barne-, ungdom- og familiedirektoratet. ved prosjektleder og pedagogisk ansvarlig, universitetslektor Stine Kühle-Hansen

Det finnes flere gode veiledere og verktøy du kan bruke om du føler deg usikker på hvordan du skal bringe temaet seksualitet på banen med en pasient/bruker. Stikkord :PLISSIT, inkluderende språk, nytelsesbarometer, åpne spørsmål. ved sexolog Yvonne Dolonen og festivalsjef Kjersti Helgeland

Hvordan kan vi normalisere det å snakke om seksualitet ut over problemer og skader? Dialog med publikum. med lege, Kristina Areskog, Stine Kühle-Hansen, sykepleier Ragnhild Jakobsson, ledet av Kjersti Helgeland

Om utfordringer og mulighetsrom for gode seksuelle opplevelser når du har et assistansebehov. Ingrid Thunem og Ola Schrøder Røyset arbeider med seksualitetsspørsmål i Medvind assistanse som er en leverandør av BPA (brukerstyrt personlig assistanse). De kommer med praktiske og konkrete eksempler både på hvordan fasilitere gode opplevelser for borgere, men også det å sikre et godt arbeidsmiljø. Hvordan snakker vi om og forholder oss til funksjonsvariertes seksualitet? Ingrid Thunem og Ola Schrøder Røyset, Medvind assistanse

Det er fortsatt mange som ikke kjenner til muligheter til å få stønad fra NAV til seksualtekniske hjelpemidler. Hvordan fungerer dette, og hvordan håndterer man ignorante leger?

Hvordan kan de av oss med behov for personlig assistanse få hjelp til å ha et tilfredsstillende seksualliv? Utfordringer og fordommer? Hva er mulig innenfor gjeldende retningslinjer? Hvorfor må vi snakke mer om det? Gode eksempler? Hva trengs? Dialog med publikum. med Ingrid Thunem og Ola Schrøder Røyset, Hilde Lunde, OsloMet, rådgiver Siri Espe fra Unge funksjonshemmede, sexolog Yvonne Dolonen.

Er det mulig å legge til rette for positiv seksualitet på institusjon? Eksempler fra arbeidshverdagen på Sunnaas sykehus HF. ved sexolog Yvonne Dolonen og sykepleier Thor Kr. Kvello

Fra fleip og usikkerhet til engasjement og trygghet. Erfaringer fra et nasjonalt pilotprosjekt for innsatte i Oslo fengsel. Seksuell helse er et neglisjert tema i norske fengsler. Prosjektet setter positiv seksualitet på dagsorden både for ansatte og innsatte, med mål om å bidra til bedre livskvalitet og mestringsfølelse for innsatte og en bedre tilbakeføring til samfunnet. ved fengselsleder Nils Leyell Finstad, prosjektleder Pål Endresplass, fengselsbetjent Anders Velten og en innsatt

Hvordan kan vi tilrettelegge for at brukere/beboere/innsatte har mulighet for og føler seg trygge til å ivareta sin seksuelle helse? Dialog med publikum. med pasient/beboer/pårørende, fengselsleder Nils Leyell Finstad, sykepleier Thor Kr. Kvello, sexolog Yvonne Dolonen, ledet av festivalsjef Kjersti Helgeland

Mennesker med utviklingshemming kan oppleve motstand på egen seksualitet. Som skeiv med utviklingshemming blir dette en dobbel stigmatisering, hvor de blir både selvlysende og usynlig på en og samme tid. Forskningen viser at helsepersonell er usikre på hvordan snakke om seksuell helse med tjenestemottaker. Dette må endres!

Metodeboken gir helsepersonell kunnskap og et samtaleverktøy om skeiv seksuell helse tilpasset mennesker med utviklingshemming. Alle som deltar på kurset får metodeboken gratis. Spørsmål kan rettes prosjektleder Carina Elisabeth Carlsen: carina@likestillingssenteret.no

Med Kaisa Milch Johannesen og Ada Svarstad Solberg på OsloMet, Pilestredet P48 kl. 17-20.

ordnær billett
hele dagen

Fysisk fagdag på Litteraturhuset i Oslo.

650
student/hønnør-billett
hele dagen

Fysisk fagdag på Litteraturhuset i Oslo.

450
1/4 fagdag

Billett til en av fire bolker til fysisk fagdag på Litteraturhuset.

189
online billett

Direkte strømming av fagdagen fagdag. Opptaket er tilgjengelig til 21.11.

450
student/honnør online

Direkte strømming av fagdagen fagdag. Opptaket er tilgjengelig til 21.11.

289
bedrift/studiested online

For strømming til en gruppe ansatte/studenter mv. som sitter samlet. Opptaket er tilgjengelig t.o.m. søndag 21.11.

950
Ola Schrøder Røyset
Spesialrådgiver
Medvind Assistanse
Stine Kühle-Hansen
universitetslektor
OsloMet
Vithika Yadav
Head of Love Matters India
Chair of Global Advisory Board on Sexual Health and Well-being
Kristina Areskoug Josefsson
professor i folkehelse og rehabilitering
OsloMet
Gerd Hilde Lunde
universitetslektor
Oslo metropolitan Universitet Storbyuniversitet
professor i etikk
OsloMet
Pål Endresplass
inspektør metode og innhold
Oslo fengsel
Anders Velten
fengselsbetjent
Oslo fengsel
Amanda Cecilie Dahl
medlem i Ungdomsgruppa, Sex og Samfunn
Ungdomsgruppa, Sex og Samfunn
Sylvia Høyborg, sexolog Oslo fengsel
rådgiver
Oslo fenglsel
sexolog Yvonne Dolonen
Erfaringskonsulent/sexolog
Sunnaas sykehus HF
Aud Jektvik
Sosionom og sexologistudent
Snakk om seksualitet
Kjersti Helgeland
kurs- og foredragsholder
Sustainable Passions
Arrangementsdetaljer
 • Startdato
  november 12, 2021 09:00
 • sluttdato
  november 12, 2021 16:30
 • Status
  Avsluttet