Evaluering av Nytfestivalen i Oslo

Atle-Austad-og-Elisabeth-Tverrli

Noe av det koseligste, nest etter det å være på Nytfestivalen, er å lese gjennom evalueringene etterpå. Ikke fordi det bare er skryt og gode tilbakemeldinger, men fordi det er så flott å se engasjementet til både frivillige, bidragsytere og publikum. Innspill fra folk som bryr seg, og som oss vil at Nytfestivalen skal bli enda bedre og nå enda flere!

Både av billettkjøpere og av de som har svart på evalueringen er ca. 60 prosent kvinner. Aldersmessig er det stor spredning. Den største gruppen er 20-30 år (34 %), deretter 31-40 år (28 %), 51-60 år (18 %) og 41-50 år (15 %) samt noen over 60.

Ett viktig spørsmål for oss var om publikum foretrakk enkeltbilletter eller ønsket festivalpass som tidligere år. 58 % ønsket seg festivalpass/dagspass tilbake – og det gjør vi også! Vi testet enkeltbilletter i år for å være forberedt på eventuelle smitteverntiltak, men opplevde ikke det som ideelt – med unntak av for workshops.

Som vanlig ser at vi at majoriteten opplever at de får økt kunnskap om og inspirasjon til å utforske sin seksualitet, føler seg tryggere på å snakke om seksualitet og økt forståelse for og kunnskap om mangfoldet av seksuelle praksiser.

Nytfestivalen bidro til diskusjon og refleksjon om seksualitet

Hva annet fikk du ut av å delta på Nytfestivalen?

  • Mange gode møter med gode, åpne mennesker.
  • Positivt bidrag til egen terapi og utvikling
  • Personlige opplevelser jeg ikke hadde fått på egenhånd.
  • Engasjement, glede, påfyll av energi, kompetanse
  • Møte sexpositive mennesker inkludert foredragsholdere
  • Refleksjon om nære relasjoner generelt, også uavhengig av seksualitet. Samt større nysgjerrighet på kommunikasjon og hvordan tilrettelegge for å skape nærhet med seg selv og partner. Festivalen gav meg også mye inspirasjon til å søke inn i meg selv og utforske egne fantasier og nysgjerrigheter med toleranse og åpenhet heller enn flauhet. Hadde det veldig lærerikt og gøy, og møtte mange flotte mennesker! Takk Nytfestivalen, sees neste år!
Atle Austad og Elisabeth Tverrli: Ulik lyst i parforholdet

Ett av arrangementene som fikk mange gode tilbakemeldinger var Atle Austad og Elisabeth Tverrli som med sitt overbevisende skuespill viste hvordan ulik lyst i parforholdet kan skape en sirkel av press og avvisning.

Hva kan forbedres?

Vi forsøkte oss med en ny måte å presentere arrangementene på nettsiden i år, men mange opplevde den som lite oversiktlig. Dette må forbedres. Vi er fortsatt på jakt etter den perfekte arrangementsmal og er takknemlige for tips!

Med så mange billetter opplevde også noen dette som uoversiktlig, og noen misforstod og trodde man kunne kjøpe strømmebilletter til enkeltarrangementer. Vi ser at informasjonen om at strømmebilletter kun var for hele dagen kunne vært tydeligere.

Det er jo selvfølgelig også ulike meninger om spesifikke arrangementer, og som tidligere år – det noen elsker synes andre er dårlig. Men det kom også noen kommentarer fra folk som ønsker seg mer innhold for “viderekommende”, og det tar vi med oss videre.

Vi avslutter med et sitat som oppsummerer mye av vår intensjon med Nytfestivalen:

“Nytfestivalen er en folkehelsefestival! Sammenhengen mellom seksuell, fysisk og psykisk helse er slående sterk og dette lærer du om både gjennom faglige foredrag, panelsamtaler og workshops. I forsetet til Nytfestivalen ligger åpenhet og aksept for menneskers forskjellige identitet, seksualitet og behov, samt ønsket om å skape et samfunn med plass til alle menneskers seksuelle helse. Jeg opplever at festivalen lar deg bli kjent med og utforske en viktig del av deg selv, og hvordan man i møte med andre kan skape trygge rammer for nærhet, kommunikasjon og evt intimitet. Dette er noe som skulle vært del av allmennutdannelsen :)”

Søk arrangement