Om NYT

About our Event

NYTFESTIVALEN 2018

Seksuell helse er ikke bare fravær av sykdom eller problemer. God seksuell helse krever en positiv og respektfull tilnærming til seksualitet og seksuelle relasjoner, så vel som mulighetene til seksuell nytelse og trygge og gode seksuelle erfaringer.

Formålet med festivalen er å bidra til økt sosial bærekraft gjennom å

  • sette positiv seksualitet* på den offentlige dagsorden, skape oppmerksomhet og åpenhet omkring temaet, redusere fordommer og tabuer rundt å snakke om seksualitet
  • øke bevisstheten om hvordan vår seksualitet er et kulturelt produkt, og hvordan hver enkelt påvirker samfunnets syn på seksualitet
  • sette fokus på positiv seksualitet i utdanningssystemet for å øke bevissthet, kunnskap og åpenhet; grunnskole, videregående utdanning, helsefaglig og pedagogisk utdanning
  • Skape dialog om positiv seksualitet på tvers av etnisitet og religion
  • belyse gode eksempler fra inn- og utland innenfor utdanning, integrering mv.

*Med positiv seksualitet menes her god seksuell helse, en positiv og respektfull tilnærming med fokus på seksualitetens betydning for fysisk, mental og sosial velvære.

oppstarten

Kjersti Helgeland, Sustainable Passions, tok initiativ til festivalen og kontaktet en rekke aktører som på en eller annen måte jobbet med positiv seksualitet. Responsen var utelukkende positiv, og etter et par åpne planleggingmøter ble det nedsatt en kjernegruppe som har jobbet videre med å realisere festivalen. Mange fler har bidratt med tips, tanker og ideer.

Cupido og Sex og Politikk har kommet med som medarrangører!

kontakt

Kontakt festivalsjef Kjersti Helgeland på kjersti(a)sustainablepassions.com eller på mobil 915 48 371.

arrangører

Copyright 2017 Xevent. All rights reserved